Menjador

El menjador escolar del CEE és e càtering.

Segons el tipus d’usuari els preus varien, sent més barat per als usuaris regulars i més car per als esporàdics.

Usuaris regulars del servei de menjador entenem els que queden 3 o més dies a la setmana, el preu per a aquests és 4’75 €. 

Els altres usuaris esporàdics paguen 5’17 €.

Els usuaris regulars han de domiciliar el pagament.

Els usuaris esporàdics han de fer una transferència al compte de l’empresa de càtering pel valor de 5 tickets com a mínim (25’85 €). El justificant de pagament s’ha de presentar en la secretaria del centre on els donaran els 5 tickets, cada tickets serveix per a un dia, i es poden emprar en qualsevol moment, serveixen per a tot el curs.