Preguntes Freqüents . En construcció

Fins a quina edat poden estar al CEE Son Ferriol ?

L’alumnat pot estar al CEE fins els 21. També poden abandonar el centre abans si es troba una sortida formativa i/o ocupacional adient per a les característiques de l’alumnat. Qualsevol d’aquestes decisions sempre es prenen amb el vist i plau de les famílies que sempre estan informades de les diferents opcions.

 Què és una anamnesi ?

Una anamnesi és un document informatiu previ al procès d’escolarització. L’ha d’elaborar l’orientador/a del vostre fill/a. Que l’ha d’enviar al centre d’educació especial que heu acordat amb l’orientador/a com a primera opció d’escolarització. No és un document que doni dret a plaça, ni prioritat per aconseguir-la. Les famílies no l’han de presentar, ho ha de fer l’orientador/a.

La família ha de presentar l’anamnesi per sol·licitar plaça al CEE ?

Les famílies no han de presentar l’anamnesi. Les famílies han de presentar la sol·licitud d’admissió. No són el mateix document. L’anamnesi es presenta al més de març ( normalment ). La sol·licitud d’admissió es presenta al més de maig ( normalment ) al centre d’educació especial que la família ha elegit com a primera opció d’escolarització.

El barem d’Educació Especial és el mateix que l’Educació Ordinària ?

No és igual. El barem d’Educació Especial és diferent. Aquí teniu un enllaç per conèixer-lo. Es dona prioritat a la tipologia de discapacitat intel·lectual, per damunt d’altres factors com per exemple el nivell d’ingressos econòmics, les malaltia crònica , situació sociofamiliar …. etc. A la pàgina principal de la web podeu trobar el barem específic.

La sol·licitud de plaça es pot fer online ?

Les sol·licituds de plaça per als centres d’educació especial s’han fer presencialment al CEE.

On puc trobar la sol·licitud de plaça ?

La sol·licitud la podem trobar a la web de la Conselleria d’Educació. També la podem trobar a la nostra pàgina web. Però sobretot és la Secretaria del vostre centre la responsable de facilitar-vos-la. Heu de vindre al CEE amb la sol·licitud emplenada. Està en castellà i en català.

A partir de quina edat poden els alumnes escolaritzar-se al CEE Son Ferriol ?

Per escolartizar-se en el CEE Son Ferriol el requisit mínim és haver acabat la Primària.                         Si un alumne no ha acabat la Primària no pot obtenir plaça, malgrat tingui 12 anys degut a una repetició. Des de cinquè no es pot optar a plaça, cal haver acabat sisè