Personal del CEE

EQUIP DIRECTIU

Antonia Alemany

Directora

Laura Rodriguez

Cap d’Estudis

Psicomoricitat

Xisco Santamatilde

Secretari

Suport Eines Digitals

EOSA ( Equip d’Orientació i Suport a l’Aprenmentatge )

Cati Julia Morey

Orientadora

Ines Mateu

Treballadora Social

Empar Pons

Audició i llenguatge

Antonia Brunet

Audició i llenguatge

Marga Mas

Coordinadora FB

Julia Llabrés

Fisioterapèuta

Joan Puigserver

Coordinadior TAVA

EQUIP D’ETAPA FORMACIÓ BÀSICA II

Marga Mas

Coordinadora

Mercedes Vela

Tutora

Patricia Jacquot

Tutora

Elena Cabot

Tutora

Virginia Pizà

Tutora

Pedro Moncadas

Tutor

Rosa Espí

Tutora

Nofre Bennassar

Tutor

Jordi Pujol

Suport al Disseny i la Construcció

EQUIP D’ETAPA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

Isabel González

Tutora

Psicomotricitat

Joan Puigserver

Tutor

Coordinador

Eloisa Vallejo

Tutora

Xisca López

Tutora

Psicomotricitat

Catalina Bibiloni

PT

Luis Ortiz

Tutor i Coordinador FCT

Xavier Albertí

Taller

Maria Cladera

Taller

AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS.

Javier Caimari

Pepa Sierra

Joana Nadal

Antoni Perelló

Joana Mulet

Pepa Estevan

Maria Antonia Dols

Elena Martinez

Xisca Garau

PERSONAL DE SERVEIS

Bienvenida Navalón

Ordenança

Ivan Garcia

Manteniment