Personal del CEE

EQUIP DIRECTIU

Antonia Alemany

Directora

Laura Rodriguez

Cap d’Estudis

Psicomoricitat

Xisco Santamatilde

Secretari

Suport Eines Digitals

UOEP ( Unitat d’Orientació Educativa i Psicopedagògica )

Cati Julia Morey

Orientadora

Ines Mateu

Treballadora Social

Empar Pons

Audició i llenguatge

Antonia Brunet

Audició i llenguatge

Nofre Bennassar

Coordinador Formació Bàsica

Joana Marina Llabrés

Fisioterapèuta

Xisca López

Coordinadora TAVA

EQUIP D’ETAPA FORMACIÓ BÀSICA II

Marga Mas

Tutora

Marga Ribas

Tutora

Patricia Jacquot

Tutora

Elena Cabot

Tutora

Virginia Pizà

Tutora

Pedro Moncadas

Tutor

Beatriz Jimenez

Tutora

Nofre Bennassar

Coordinador

Jordi Pujol

Suport al Disseny i la Construcció

EQUIP D’ETAPA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

Isabel González

Tutora

Psicomotricitat

Joan Puigserver

Tutor

Eloisa Vallejo

Tutora

Xisca López

Tutora

Coordinadora

Psicomotricitat

Petra Juan

PT

Luis Ortiz

Tutor i Coordinador FCT

Juan Barranco

Taller

Maria Cladera

Taller

AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS.

Javier Caimari

Pepa Sierra

Joana Nadal

Antoni Perelló

Joana Mulet

Pepa Estevan

Maria Antonia Dols

Elena Martinez

Xisca Garau

PERSONAL DE SERVEIS

Antoni Pons

Ordenança

Ivan

Manteniment