Com treballam?

Al centre treballam a través dels PID (plans individuals de desenvolupament). Dins aquests àmbits treballam a través de quatre àmbits essencials:

ÀMBIT DE CURA PERSONAL I HIGIENE

ÀMBIT DE MOBILITAT I DESPLAÇAMENTS

AMBIT DE COMUNICACIÓ I HABILITATS SOCIALS

ÀMBIT ALIMENTACIÓ

Aquests àmbits es treballen a través de les diferents estratègies metodològiques recollides al document de centre: El canterano.