Beques Ministeri

EL TERMINI PER SOL·LICITAR AQUESTES BEQUES VA ACABAR AL SETEMBRE. A HORES D’ARA CAL ESPERAR LES

ADJUDICACIONS. AQUESTES SOLEN COMENÇAR A NOTIFICAR-SE A PARTIR DE DESEMBRE I ES POT ALLARGAR

FINS A MARÇ. Palma 13 / 11 /2023

Del 8 de Maig al 20 de setembre.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

 • DNI actualitzat
 • Llibre de família.
 • Famílies nombroses : Carnet actualitzat.
 • Certificat de discapacitat actualitzat del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar si també el tenen.
 • Si es demana ajuda per a transport : Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar ( Ajuntament )
 • Si es demana reeducació del llenguatge : Informe de logopèdia i pressupost del cost de les sessions que rebrà.
 • Si es demana reeducació pedagògica : Informe del professional i pressupost del cost de les sessions que rebrà.
 • Número de compte bancari actualitzat on ingressar els doblers de la beca. ( sobretot si heu canviat de banc fa poc )
 • Si no signen els dos progenitors la beca , s’ha de justificar la raó i presentar la documentació necessària: Conveni de convivència, sentència judicial… etc.

QUÈ AJUDES ES PODEN DEMANAR :

 • Menjador escolar.
 • Material escolar
 • Transport :  Urbà      Interurbà
 • Reeducació Pedagògica
 • Reeducació Logopèdica

COM SOL·LICITAR LA BECA 

Per sol·licitar la beca :

 1. Accedir al tràmit online a través de la web del Ministeri d’Educació i Universitats.
 2. Un cop feta la beca , hi ha què imprimir-la, signar-la i entregar-la en la Secretaría del Centre Educatiu on està matriculat l’alumne/a.

Podeu rebre ajuda telefonant a la Direcció del CEE Son Ferriol. Preguntar pel Secretari Xisco.

Telf. 971 42 71 27

ceesonferriol@educaib.eu

De 9 a 14 hores