Qui som?

UN POC D’HISTÒRIA…

El CEE Son Ferriol va néixer com a Centre d’Aprenentatge de Tasques en el curs 1987 / 1988 , fins el curs 1999/2000 formava part del CEIP Son Ferriol, com un annexe i part del Claustre d’aquest CEIP. Finalment en setembre del 2000 va néixer com a centre autònom el CEE Son Ferriol. .

A partir d’aquest moment el centre va començar a escolaritzar a aprenents d’entre 12 i  21 anys, es constitueix un Claustre i es creen els documents institucionals propis d’un centre escolar.

EL CENTRE ACTUALMENT

Som l’únic centre públic d’educació especial de les Illes Balears, i a efectes d’escolarització no esteim assignats a cap sector d’escolarització.

Acollim alumnat de tota Mallorca. Aquest tret és important perquè fa del centre un espai amb alumnat d’origen heterogenis (social, econòmic, cultural…).

Al nostre centre la majoria dels alumnes provenen de centres publics.

Treballam per grups heterogenis amb una ràtio de 6 – 7 alumnes per aula.

Actualment comptam amb un total de 86 aprenents.

NIVELLS EDUCATIUS

El CEE Son Ferriol compta amb dues etapes educatives, una obligatòria i una no obligatoria.

L’etapa obligatòria s’anomena Formació Bàsica 2, escolaritza fins els 18 anys.

L’etapa no obligatòria, transició a la vida adulta (TAVA), fins els  21 anys.

En els dos casos els alumnes poden accedir en qualsevol moment a una de les dues etapes , sempre que compleixin amb els requisits mínims per ser escolaritzats.