Menjador

El menjador escolar comença a les 13:30 i acaba a les 14:45 quan surt l’autobús de la ruta CEE Son Ferriol – La Vileta.

Les famílies que vulguin recollir als seus fills i filles poden passar a recollir-los a partir de les 14:15. 

El menjador escolar és de catering del Restaurant Can Arabí. El preu dels menus depèn del tipus d’usuari :

  • Usuari habitual (3 o més dies a la setmana) : 4,70 €/dia. El pagament es fa domiciliat.
  • Usuari esporàdic : 5,17 €/dia. El pagament es fa per transferència directa al Restaurant Can Arabí. Mínim un bloc de 5 tikets (25,85 €).
  • Els fulls d’inscripció es poden descarregar des de la nostra web, un cop emplenat lliurar a la direcció del CEE