Eleccions Consell Escolar 23 / 24

RESULTATS DEFINITIUS VOTACIONS DE REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR

Representants Famílies

Representants Claustre

Representants personal d’administració i serveis (PAS)

VOTACIONS CONSELL ESCOLAR

Representants del Professorat dia 27 de Novembre.

Representants del Personal de Serveis i Administracions , dia 27 de Novembre

Representants de les Famílies dia 30 de Novembre

CANDIDATS

Representants del Claustre , cap candidat, sortiran elegits entre tots els membres del Claustre.

Representants de les Famílies : Maria Guasp Cladera , Margalida Aloy Crespí.

Representant del Personal de Serveis i Administració : Francisco Javier Caimari Camps.