Documents Escolarització 2024_2025

Instruccions per presentar la documentació.

  1. Dur emplenada, fotocopiada i signada per pare i mare la SOL·LICITUD. La podeu descarregar dels enllaços de baix
  2. Si sols signa la mare o el pare , presentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE i l’AUTORITZACIÓ DE TRÀMITS D’ESCOLARITZACIÓ DE PROGENITOR ABSENT. Els podeu descarregar dels enllaços de baix
  3. Dur emplenat, fotocopiat i signat l’ANNEX 11. El podeu descarregar dels enllaços de baix
  4. Dur fotocòpia del Dictamen d’Escolarització.
  5. Dur originals fotocòpies dels DNI de tots els membres de la família per davant i darrere
  6. Dur original i fotocòpia del llibre de Família.
  7. Dur original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa si es té.
  8. Dur original i fotocòpia del certificat de Discapacitat on figura el tant per cent i la data de caducitat.

☎️   DEMANAR CITA PER ENTREGAR-LA AL TELÈFON 971 42 71 27   ☎️

Documents obligatoris què cal presentar al CEE

Documents per justificar què un dels progenitors no signi els documents.